УЧАСТЬ У ЗИМОВІЙ ШКОЛІ ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ «ОСВІТЯНИН ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ПОКОЛІННЯ»

Упродовж 2-4 лютого 2024 року декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор Оксана КОНДУР і доцент Любомира ІЛІЙЧУК взяли участь у роботі IV Зимової школи підвищення кваліфікації «Освітянин для майбутнього покоління», яку організувала Всеукраїнська громадська організація «Інноваційний університет».

Програма підвищення кваліфікації триває з 02 лютого 2024 р. до 18 квітня 2024 р. (І етап (очно) – 23 год., ІІ етап (заочно) – 211 год., ІІІ етап (очно-дистанційно) – 6 год.). Обсяг програми – 8 кредитів ЄКТС (240 годин).

У ході триденного навчання учасники взяли участь у 13 інтерактивних тренінгах, які були об’єднані чотирма тематичними модулями:

  •  існуюча позиція освітянина та обов’язкові професійні навички;
  •  особистісні навички викладача для майбутнього покоління;
  • гнучкі навички викладача для майбутнього покоління;
  •  ключові показники ефективності освітянина в Україні та ЄС.

Спікерами заходу були: Тарас ФІНІКОВ – кандидат історичних наук, президент МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», професор Варшавського університету; Теодозія ЯЦИШИН – доктор технічних наук, професор кафедри технології захисту навколишнього середовища та безпеки праці Івано-Франківського національного університету нафти і газу, старший науковий співробітник ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища»; Лариса ШАУЛЬСЬКА – професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Олена ПОЛІЩУК – доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса; Марина ЯЧМЕНИК – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри української мови і літератури, керівник Лабораторії інфомедійної грамотності Сумського державного педагогічного університету; Артем АРТЮХОВ – доцент, старший дослідник Сумського державного університету, Міжнародний інженер-педагог (ING. PAED. IGIP), член НАЗЯВО; Ірина УДОВИК – декан факультету інформаційних технологій Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»; Олена СИЗОНЕНКО – доцент кафедри психології та креативних індустрій, начальник науково-дослідної частини Національного університету «Чернігівська політехніка»; Анна ЯЦИШИН – доктор педагогічний наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору УкрІНТЕІ, провідний науковий співробітник Інституту цифровізації освіти НАПН України; Антоніна ПАЛЕЦЬКА-ЮКАЛО – кандидат педагогічних наук, керівник Школи Soft Skills в ІТ СТЕП Університеті, тренер з публічних виступів та комунікацій, засновник Студії красномовства «Цицерон&Co»; Марина БОЙЧЕНКО – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету; Олександр ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ – доктор економічних наук, професор кафедри економіки та економічної теорії Західноукраїнського національного університету, член НАЗЯВО, виконавчий директор ГО «Громадська синергія»; Олена КОВАЛЬЧУК – доктор педагогічних наук, професор Національного університету харчових технологій й Університету Екс Марсель, президент асоціації «Українська наукова діаспора у Франції»; Ольга ДОРОНІНА – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса; Сергій КАСЯН – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», член ГО «Українська асоціація маркетингу».

У процесі навчання учасники зимової школи обговорили та визначили зміст індивідуальних завдань і проєктів, які будуть реалізовуватись у закладах вищої освіти упродовж лютого-квітня 2024 року.