Підсумки наукової діяльності педагогічного факультету за 2023 рік

Заступниця декана з наукової роботи педагогічного факультету професорка Оксана Цюняк на засіданні Науково-технічної ради ПНУ і Вченої ради педагогічного факультету представила підсумки наукової діяльності педагогічного факультету за 2023 рік. Оксана Петрівна зазначила, що наукова діяльність є невід’ємною складовою організації освітнього процесу на факультеті і забезпечується через безпосередню участь науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти у різних форма науково-дослідницької діяльності (наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарах, конференціях, олімпіадах, конкурсах, науково-дослідних проєктах тощо); через планування, проведення і виконання наукових досліджень у межах основного робочого часу; залучення до освітнього процесу провідних учених і науковців, працівників закладів вищої освіти та інших наукових установ і організацій; інтеграцію у міжнародну спільноту, налагодження наукової співпраці з європейськими закладами освіти, професійне стажування за кордоном тощо.

На педагогічному факультеті функціонує 4 кафедри: теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти, кафедра початкової освіти, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи. Науково-педагогічні працівники є авторами монографій, наукових статей, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus таWeb of Science, навчальних та навчально-методичних посібників.

Науково-дослідна робота студентів є важливим засобом підвищення якості професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів до роботи в умовах нової української школи. На кафедрах факультету функціонують студентські 22 наукові гуртки і 44 проблемні групи, основними завданнями яких є: залучення талановитої молоді до наукових досліджень, участі в конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях, олімпіадах тощо. Заступниця декана висловила вдячність колективу за роботу. Членами Науково-технічної ради і Вченої ради педагогічного факультету затверджено підсумки наукової діяльності педагогічного факультету за 2023 р.

Детальний звіт можна переглянути за покликанням Звіт про наукову та науково-дослідну діяльність _2023