Розклад роботи Екзаменаційної комісії з атестації студентів ОП “Соціальна педагогіка” спеціальності 231 Соціальна робота

РОЗКЛАД
роботи Екзаменаційної комісії з атестації студентів
ОП “Соціальна педагогіка”
спеціальності 231 Соціальна робота
освітнього рівня бакалавр
денної і заочної форм навчання

(завантажити)