Розклад роботи Екзаменаційної комісії № 3 з атестації студентів ОП “Початкова освіта” (скорочений термін навчання)

РОЗКЛАД
роботи Екзаменаційної комісії № 3 з атестації студентів
ОП “Початкова освіта”
спеціальності 013 Початкова освіта
освітнього рівня бакалавр
денної форми навчання
(за скороченим терміном навчання)

(завантажити)