Розклад роботи Екзаменаційної комісії № 3 з атестації студентів ОП “Початкова освіта” (денна форма навчання)

РОЗКЛАД
роботи Екзаменаційної комісії № 3 з атестації студентів
ОП “Початкова освіта”
спеціальності 013 Початкова освіта
освітнього рівня бакалавр
денна форма навчання
(завантажити)