Розклад роботи Екзаменаційної комісії № 2 з атестації студентів ОП “Початкова освіта” (2-ий потік: ПОз-43, ПОз-44, ПОз-45)

РОЗКЛАД
роботи Екзаменаційної комісії № 2 з атестації студентів
ОП “Початкова освіта”
спеціальності 013 Початкова освіта
освітнього рівня бакалавр
заочної форм навчання
(2-ий потік: ПОз-43, ПОз-44, ПОз-45)

(завантажити)