Розклад роботи Екзаменаційної комісії № 1 з атестації студентів ОП “Початкова освіта” (1-ий потік: ПОз-41, ПОз-42)

РОЗКЛАД
роботи Екзаменаційної комісії № 1 з атестації студентів
ОП “Початкова освіта”
спеціальності 013 Початкова освіта
освітнього рівня бакалавр
заочної форми навчання
(1-ий потік: ПОз-41, ПОз-42)

(завантажити)