Вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства»

Ти не молися мовою чужою,

бо на колінах стоячи помреш…

Дмитро Павличко

Українська мова − це мова свободи й волі, збереження української ідентичності; це наше минуле і майбутнє; це могутня зброя українського народу в боротьбі за незалежність; це те, що живе у наших серцях. Український письменник Василь Захарченко писав «Рідна мова дається народові Богом, а чужа – людьми, які приносять її на вістрі ворожих списів».

 Нині кожен свідомий українець розуміє,  яке важливе значення має мова у розвитку і збереженні нації. Мова − це справді душа народу, його інтелектуальний портрет, те єдине, що об’єднує усіх людей.

Вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства», ініційований Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України об’єднав представників різних сфер  сучасного соціопростору: громадських діячів, журналістів, науковців, здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, викладачів закладів фахової передвищої і вищої освіти, освітян.

 У вебінарі взяли участь викладачі кафедри початкової освіти, здобувачі вищої освіти, аспіранти спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Модераторка вебінару, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Мирослава Вовк окреслила сучасні виклики утвердження української мови в умовах війни. Актуальними для обговорення були проблеми розвитку багатомовної і рідномовної освіти в сучасному українському суспільстві; утвердження традицій рідномовної освіти в умовах закладів освіти; україномовна освіта як пріоритет національного поступу в умовах воєнного часу.

Уповноважений із захисту державної мови, кандидат філологічних наук, доцент Кремінь Тарас Дмитрович, закликав освітянську спільноту долучитися до розширення мережі мовних курсів та сприяти опануванню державною мовою та підвищенню рівня володіння нею усіма охочими. Директорка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка Лариса Лук’янова окреслила місію проведення щорічного вебінару та визначила вектори утвердження рідномовної освіти в Україні, що слугує платформою для обміну ідеями, цінними освітніми практиками україномовного і багатомовного навчання різних категорій громадян. Неабиякий інтерес викликали доповіді добре знаних в Україні та поза її межами науковців: Гриценка Павла Юхимовича – доктора філологічних наук, професора, директора Інституту української мови НАН України, Почесного професора Ізмаїльського державного гуманітарного університету  (тема: «Тернистий шлях українського мовного сьогодення») та Філіпчука Георгія Георгійовича – доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, почесного доктора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, заступника голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка  (Тема: «Українська мова – оберіг Ідентичності, Державності»).

Зворушливим був виступ докторки філософії у галузі освітніх, педагогічних наук, учительки української мови і літератури гімназії-інтернату №13 м. Києва, Ходацької Ольги Миколаївни та її вихованцівучасників літературної студії «Джерела пружно б’ють». Освітні потреби угорськомовної меншини в Україні у контексті реалій сьогодення та перспектив рідномовної освіти означила Марусинець Маріанна, кандидатка філологічних наук, старша наукова співробітниця Науково-дослідного центру імені Тіводора Легоцькі, доцентка кафедри історії та суспільних дисциплін Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. Поетичним акордом заходу був виступ народного артиста України, професора кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Івана Дерди, яки й виконав уперше пісню на слова Дмитра Павличка «О слово рідне».

Щиро дякуємо організаторам вебінару за подвижницьку роботу в освітній і науковій сфері, за утвердження і розвиток найкращих традицій україномовної освіти.

Шануйте і любіть рідну мову, піклуйтеся про неї, захищайте, розкривайте для себе її велич й могутню силу. Збережіть її в усій чудовій красі для себе й наступних поколінь! 

Дякуємо Збройним Силам України за можливість жити, працювати. Віримо у ПЕРЕМОГУ!!! Слава Україні. Героям слава.

Інформацію підготувала

доктор педагогічних наук, 

професор, професор кафедри початкової освіти 

Оксана ЦЮНЯК