Публікації

Наукові праці фахівців ННЦ “Педагогіка і психологія вищої школи Інституту вищої освіти НАПН України і Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

2016 р.:

1. Бойчук З. Митрополит Андрей Шептицький та розвиток діяльності сирітських закладів Галичини / З. Бойчук, В. Костів, Л. Фуштей // Фуштей Л. Вибрані твори : У 3-х т. – Т. 2: Соціально-педагогічні твори / Л. Фуштей ; за ред. В. Костіва. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – С. 372–376.

2. Галущак Г. Культурологічний аспект дослідження креативної культури особистості / Г. Галущак, В. Костів, Л. Фуштей // Фуштей Л. Вибрані твори : У 3-х т. – Т. 2: Соціально-педагогічні твори / Л. Фуштей ; за ред. В. Костіва. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – С. 414–424.

3. Зінькова І. Умови формування якостей підприємницької культури у майбутніх соціальних педагогів / І. Зінькова, Н. Катреняк // Культура. Особистість. Соціум : інформаційний бюлетень. – Івано-Франківськ : ННЦ ППВШ, 2016. – Вип. 2. – С. 50–58.

4. Історія Угринова. Українська вишивка / Л. Фуштей ; за ред. В. Костіва. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – С. 329–331.

5. Костів В. Віхи біографічної діяльності Фуштей Любові Іванівни (1974 – 2015) / В. Костів // Фуштей Л. Вибрані твори : У 3-х т. – Т. 1: Історико-педагогічні твори / Л. Фуштей ; за ред. В. Костіва. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – С. 4–7.

6. Костів В. Громадянська спрямованість особистості як системна якість “другого порядку” / В. Костів, Л. Фуштей // Фуштей Л. Вибрані твори : У 3-х т. – Т. 2: Соціально-педагогічні твори / Л. Фуштей ; за ред. В. Костіва. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – С. 319–341.

7. Костів В. Дослідження проблем громадянської культури особистості культурологічно-синергетичний підхід / В. Костів // Культура. Особистість. Соціум : інформаційний бюлетень. – Івано-Франківськ : ННЦ “Педагогіка і психологія вищої школи”, 2016. – Вип. 2. – C. 5–21.

8. Костів В. Закони соціального розвитку особистості (на прикладі формування громадянської культури особи) // Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців : матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практ. конф. / За ред. І. Козубовської, Ф. Шандора. – Ужгород : 2016. – Вип. 3. – С. 93–95.

9. Костів В. Інноваційна стратегія викладання психолого-педагогічних дисциплін у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника / В. Костів, Л. Фуштей // Фуштей Л. Вибрані твори : У 3-х т. – Т. 2: Соціально-педагогічні твори / Л. Фуштей ; за ред. В. Костіва. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – С. 468–485.

10. Костів В. Історичні відомості про Угринів (1440-1939) / В. Костів // Фуштей Л. Вибрані твори : У 3-х т. – Т. 3: Історія Угринова. Українська вишивка / Л. Фуштей ; за ред. В. Костіва. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – С. 44–154.

11. Костів В. Психолого-педагогічний супровід дітей із неповних сімей: партнерська взаємодія / В. Костів // Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери : збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф. (5-6 травня 2016 р., м. Ніжин / За заг. ред. О. Лісовця. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – С. 85–88.

12. Костів В. Розвиток творчих здібностей особистості в умовах безперервної освіти / В. Костів, Л. Фуштей // Фуштей Л. Вибрані твори : У 3-х т. – Т. 2: Соціально-педагогічні твори / Л. Фуштей ; за ред. В. Костіва. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – С. 212–219.

13. Фуштей Л. Вибрані твори : У 3-х т. – Т. 1: Історико-педагогічні твори / Л. Фуштей ; за ред. В. Костіва. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – 493 с.

14. Фуштей Л. Вибрані твори : У 3-х т. – Т. 2: Соціально-педагогічні твори / Л. Фуштей ; за ред. В. Костіва. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – 494 с.

15. Фуштей Л. Вибрані твори : У 3-х т. – Т. 3: Історія Угринова. Українська вишивка / Л. Фуштей ; за ред. В. Костіва. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – 494 с.

16. Фуштей Л. Теорія та історія соціального виховання : методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів спеціальності “Cоціальна педагогіка: спеціалізація “Практична психологія” / Л. Фуштей, В. Костів // Фуштей Л. Вибрані твори : У 3-х т. – Т. 2: Соціально-педагогічні твори / Л. Фуштей ; за ред. В. Костіва. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – С. 6–166.

17. Шпільчак Л. Соціальний психолого-педагогічний супровід дистантних сімей : методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів спеціальності “Соціальна педагогіка (спеціалізація “Практична психологія”)” / Л. Шпільчак ; [вид. 2-ге] ; за ред. В. Костіва. – Івано-Франківськ : Приватний підприємець Бойчук А.Б., 2015. – 144 с.

18. Галущак Г. Моральне виховання підлітків із різних типів сімей у діяльності соціального педагога / Г. Галущак, О. Тимків // Культура. Особистість. Соціум : інформаційний бюлетень. – Івано-Франківськ : ННЦ ППВШ, 2016. – Вип. 2. – С. 21–24.

19. Галущак Г. Умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до супроводу дітей із сімей з порушеною структурою / Г. Галущак // Культура. Особистість. Соціум : інформаційний бюлетень. – Івано-Франківськ : ННЦ ППВШ, 2016. – Вип. 2. – С. 25–33.

20. Костів В. Адаптація дошкільників до комунікативної взаємодії в умовах дошкільної групи як науково-педагогічна проблема / В. Костів, У. Варцаба // Культура. Особистість. Соціум : інформаційний бюлетень. – Івано-Франківськ : ННЦ ППВШ, 2016. – Вип. 2. – С. 63–66.

21. Костів В. Вивчення рівня актуального розвитку обдарованості молодших школярів із метою проектування їх найближчого розвитку / В. Костів, М. Гергелевич // Культура. Особистість. Соціум : інформаційний бюлетень. – Івано-Франківськ : ННЦ ППВШ, 2016. – Вип. 2. – С. 67–70.

22. Костів В. Умови профілактики девіантної поведінки підлітків інтернатних закладів / В. Костів, З. Горяча // Культура. Особистість. Соціум : інформаційний бюлетень. – Івано-Франківськ : ННЦ ППВШ, 2016. – Вип. 2. – С. 71–74.

23. Костів В. Формування адекватного материнського ставлення до дитини в позашлюбній сім’ї / В. Костів, М. Шнайдер / // Культура. Особистість. Соціум : інформаційний бюлетень. – Івано-Франківськ : ННЦ ППВШ, 2016. – Вип. 2. – С. 75–78.

24. Костів В. Формування громадянської культури особистості (культурологічно-синергетичний підхід) : монографія ; вид. 2-ге, доп. / В. Костів. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – 484 с.

25. Костів В. Формування якостей творчої культури старшокласників в умовах загальноосвітньої школи / В. Костів, М. Древнова // Культура. Особистість. Соціум : інформаційний бюлетень. – Івано-Франківськ : ННЦ ППВШ, 2016. – Вип. 2. – С. 79–82.

26. Костів В. Характеристика культурологічно-синергетичної моделі вольової культури майбутнього соціального педагога / В. Костів, Н. Гуцул // Культура. Особистість. Соціум : інформаційний бюлетень. – Івано-Франківськ : ННЦ ППВШ, 2016. – Вип. 2. – С. 83–86.

2017 р.

1.Костів В. Врахування якості діяльності ВНЗ через експрес-діагностику рівня сформованості інтегративних якостей окремих культур випускника (на прикладі громадянської культури // Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (26–28 жовтня 2017 р.) Київ–Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. С. 168–176.

2.Костів В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з патронатною сім’єю. Освітній простір України : науковий журнал. – Вип. 10. – Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2017.С. 55–61.

3.Костів В. Суспільний, педагогічний і синергетичний закони соціального розвитку особистості уформуванні громадянської культури особи Освітній простір України : науковий журнал. Вип. 11. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2017.С. 5–17.

4. Зінькова І. Формування підприємницької культури особистості – актуальне замовлення соціуму. Освітній простір України: науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,2017.

2019 р.

1. Протас О. Технологія діагностики схильності обдарованих дітей до вибору професії. Упровадження інноваційної освітньої парадигми в гірських школах Українських Карпат [колективна монографія] / За наук. ред. д. п. н. Оліяр М.П.; ДВНЗ «ПНУ ім. В. Стефаника». Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2019. C.375–382.

2.Протас О. Аналіз навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з обдарованими дітьми. Science and innovation: Collection of scientific articles. Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2019. С. 155–158 (RSCI /РИНЦ (Science Index))

3.Протас О. Виявлення креативної обдарованості сучасних підлітків. Scientific Journal Virtus. 2019. Issue # 32, March. С. 94–98. (Google Scholar, Scientific Indexing Services (USA); International Innovative Journal Impact Factor; Citefactor (USA); ResearchBib; Scientific Journal Impact Factor (SJIFactor); Directory of Research Journal Indexing (DRJI)).)

4.Протас О., Качала Х. Інтеграція молоді з обмеженими функціональними можливостями в сучасному суспільстві. Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. [ред.кол. Слободинська Т.С. та ін.]. Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2019. –Випуск 4. (32). С.77–83.

5.Протас О., Микитин О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності з обдарованими учнями. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика. 2018. Випуск 2 (21). С. 7–15 Фахове видання

6.Протас О. Навчально-методичне забезпечення формування компетентностей майбутніх соціальних працівників до роботи з обдарованими дітьми. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, 2019. Вип.VII (33), I.: 199. С. 102–104. (Index Copernicus; Google Scholar; Crossref Ulrichs Web Global Serials Directory; Union of International Associations Yearbook; Scribd; Academia.Edu та ін.

7.Протас О. Соціально-педагогічний супровід розвитку креативно обдарованих дітей в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2019. Вип. 32. С. 108–122. Фахове видання

8.Протас О Підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з обдарованими дітьми: теоретичний аналіз проблеми. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019 р. Вип 2 (386). С. 72–80.

9.Михайлишин Г., Протас О. Теоретичні основи проблеми формування креативної компетентності майбутніх соціальних працівників до роботи з обдарованими дітьми. Освітній дискурс: збірник наукових праць. / Голов. ред. О. Кивлюк. Київ : «Видавництво «Гілея», 2019. Випуск 17 (10). С. 3344.

10.Tkachenko S., Berezovska L., Protas O., Parashchenko L., Durmanov A. Social Partnership of Services Sector Professionals in the Entrepreneurship Education. Journal of Entrepreneurship Education. Volume 22, Issue 4, 2019.

11. Протас О., Качала Х. Соціальна реабілітація дітей з обмеженими функціональнми можливостями. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІV всеукр. з міжнар. участю наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 19 квітня 2019 р. Івано-Франківськ : НАІР, 2019. С. 152–157.

12.Протас О. Формування креативної культури особистості у науковому доробку В. Костіва. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІV всеукр. з міжнар. участю наук.-практ. конф., 19 квітня 2019 р. Івано-Франківськ : НАІР, 2019. С. 101–104.

13. Протас О. Формування компетентності майбутніх соціальних працівників до роботи з обдарованими дітьми теоретичний аналіз проблеми. Освіта для XXI століття : виклики, проблеми, перспективи. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. Том 2. (29-30 жовтня 2019 р., м. Суми). Суми: Вид-во Cум. ДПУ ім. Макаренка, Том 2.173 с. 2019. С.150-154.

14.Зінькова І. Стуктурно-функціональний аналіз поняття «підприємницька культура фахівців сфери послуг і туризму». Освітній простір України: науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 2019. Вип.16. С.85–92.

15.Зінькова І. Актуальні аспекти особистісно орієнтованого підходу у спадщині вітчизняних та зарубіжних педагогів. Актуальні проблеми виховання, розвитку та навчання дітей передшкільного віку крізь призму освіти для сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (Хмельницький, 24-25 вересня 2019 року) / за заг. редакцією Л.В. Зданевич, Н.М. Миськової, Л.С. Пісоцької, О.Д. Рейпольської. Хмельницький : ХГПА, 2019. С. 53-57.

16.Зінькова І.Формування умотивованості майбутніх фахівців сфери послуг і туризму до оволодіння підприємницькою культурою у закладах вищої освіти.Virtus: Scientific Journal. 2019. September, Issue # 36. С.89–92.

17.Зінькова І. Підприємницька культура майбутніх фахівців сфери послуг і туризму: теоретичний аналіз проблеми. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Вип.30 : збірник наукових праць; за ред. В. І. Бондаря. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. С. 71–77. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/31878.

18.Зінькова І. Культорологічно-синергетична модель базової культури особистості В. Костіва як основа формування підприємницької культури. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи: матеріали науково-практичної конференції, 19 квітня 2019 р., м. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. С.114–117.

19.Зінькова І. Методологічні засади формування підприємницької культури майбутніх працівників сфери послуг і туризму. Науковий вісник Cхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. 2019. Вип.№2 (386). С.50–56.

20.Sobczyk W., Zinkova I. Ujawnienie sformovanych cech przedsiębiorpczej kultury przyszlych fachowców zakresu usług i turystyki. Соціокультурологічні та психолого-педагогічні аспекти становлення особистості в сучасному суспільстві: тенденції і перспективи : матеріали І Міжнародної конференції пам’яті професора Володимира Костіва, м. Івано-Франківськ, 23 грудня 2019 р. Івано-Франківськ: НАІР, 2019. C. 86–88.

21.Зінькова І. Педагогічні умови формування підприємницької культури студентів галузі «сфера обслуговування» у закладах вищої освіти. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. 2019. Вип.47. С.17–20.

22.Зінькова І. Формування професійно значущих особистісних якостей майбутніх фахівців сфери послуг і туризму у процесі їх професійної підготовки. Педагогічний дискурс. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. 2019. Вип.27. С.43–49.

23. Зінькова І. Формування когнітивно-праксеологічного компонента підприємницької культури майбутніх фахівців сфери послуг і туризму засобами інтерактивних технологій. «Dynamics of the development of world science» (November 20-22, 2019) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2019. С.496–503. URL:https://sci-conf.com.ua.

2020 р.

1. Протас О. Л. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми: теорія і методика організації: монографія. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2020. 384 с.

2. Pyliavets, M., Protas, O., Martynens, L., Lyashkevich, A., Babyshena, M., Chumak, L., & Lazorko, O. (2020). A Comparative Analysis of Peculiarities of Vocational Education in Ukraine and Germany. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2020, Volume 12, Issue 3, pages: 200 212. (Web of Science).

3. Mariia O. Kuzmina, Oksana L. Protas, Tetiana V. Fartushok , Yana M. Raievska & Iryna B. Ivanova. Formation of students competence of Tertiary Educational Institutions by practical training aids. International Journal of Higher Education. Vol. 9, No. 7; 2020. 279―288. (Scopus).

4.Okopna Y., Morska N., Stakhova O., Voinalovych L., Protas O., Kravchenko O.. The Analogy of Tasks of the Traditional and Interactive Approaches to Teaching in Higher Education Institutions. Systematic Reviews in Pharmacy, 2020; 11(8): 287-289. (Scopus).

5.Протас О. Феномен обдарованості у контексті психолого-педагогічних досліджень. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Випуск 1 (130). Одеса, 2020. С. 57-65.

6. Протас О. Методологічні підходи до підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: «Гельветика», 2020. Вип. 27. Том 4. 284 с. С. 175―180

7. Протас О. Трансформація інституту сім’ї як чинник умов сімейного виховання. Вісник післядипломної освіти. Випуск 11(40) «Серія «Педагогічні науки».2020. С. 136―153. DOI https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2020‐11(40)‐136‐153

8. Протас О. Концептуалізація проблеми обдарованості у зарубіжних та вітчизняних дослідженнях. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». 2020. Випуск 1 (11). С. 239―242.

9. Протас О. Проєктні технології у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. № 1 (2020). С. 53―59.

10. Протас О. Методологічні основи підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2020. Випуск 2. Ч. II.

11. Протас О., Римик О. Соціальний захист безробітних осіб зфункціональними обмеженнями в умовах центру зайнятості. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей V Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції, 24 квітня 2020 р. Івано-Франківськ : НАІР, 2020.

12. Протас О., Фіцак С. Соціальна робота з людьми похилого віку в умовах геріатричного пансіонату. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей V Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції, 24 квітня 2020 р. Івано-Франківськ : НАІР, 2020.


  ЗБІРНИК ТЕЗ