«Педагогіка і психологія вищої школи» Інституту вищої освіти НАПН України і Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника