Акредитація | Ліцензування

Сертифікати про акредитацію спеціальностей освітнього рівня Бакалавр

012 Дошкільна освіта (переглянути) 013 Початкова освіта(переглянути)
231 Соціальна робота (переглянути)

 

 

Сертифікати про акредитацію спеціальностей освітнього рівня Магістр

011 Освітні, педагогічні науки (переглянути) 012 Дошкільна освіта (переглянути)
013 Початкова освіта (переглянути) 231 Соціальна робота (переглянути)