Історія факультету

ФАКУЛЬТЕТ ІЗ КІЛЬКАДЕСЯТИЛІТНЬОЮ ІСТОРІЄЮ

Педагогічний факультет створений у структурі університету в травні 2001 р. на базі факультету, який функціонував з серпня 1959 р. як факультет підготовки вчителів початкових класів, а з 1989 р. – перейменований у педагогічний.
Від часу першого набору у кількості 50 студентів ліцензовані обсяги прийому зросли в 11 разів. Усього підготовлено майже 14 тисяч висококваліфікованих фахівців за різними   спеціальностями. Освітній рейтинг учителів початкових класів, вихователів дошкільних закладів і соціальних педагогів  Івано-Франківщини – випускників університету – один із найвищих в Україні.
На Педагогічному факультеті під керівництвом завідувача кафедри педагогічки ім. Б. Ступарика, доктора педагогічних наук,  професора Т. К. Завгородньої розвивається наукова школа, присвячена вивченню проблем шкільництва Галичини.
Завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти, професор В.Д. Хрущ започаткував  наукову школу, діяльність якої спрямована на вивчення навчально-виховного процесу у гірських школах, аналізу проблеми розвитку особистості молодшого школяра в умовах гірського середовища. Ці традиції продовжує кафедра педагогіки початкової освіти під керівництвом професора Будник О.Б.
Доктор педагогічних наук, професор Н. В. Лисенко, яка очолює кафедру  теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти з часу її створення (1990р.), докладає максимум зусиль задля високого рівня підготовки майбутніх фахівців. Розробки нових курсів та дисциплін, відкриття нових спеціалізацій, ґрунтовна наукова і навчально-методична бази за напрямом підготовки «Дошкільна освіта» кожного року приваблюють все більшу кількість абітурієнтів. Про престиж кафедри теорії та методики дошкільної освіти свідчить факт стовідсоткового працевлаштування її випускників.
З 2014 року здійснюється навчання студентів Педагогічного факультету за системою подвійних магістерських програм у Краківському педагогічному університеті (Республіка Польща), яке ініціювала завідувач кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор, Н. І. Луцан.
Під керівництвом професора кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, доктор педагогічних наук Котик Т. М., студенти активно долучаються до літературних акцій та науково-дослідних  проектів, спрямованих на вивчення проблем мовної та літературної освіти молодших школярів. Їх активна участь у Міжнародних конференціях,  всеукраїнських конкурсах наукових робіт, публікації у наукових виданнях  – свідчення ефективної роботи наукових керівників.
Завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, професор Б.І. Ковбас та викладачі кафедри тісно співпрацюють з реабілітаційним центром «Дивосвіт», благодійними організаціями  «Карітас» і «Солідарність», соціальними службами у справах сім’ї, дітей та молоді, загальноосвітніми навчальними закладами І – ІІІ рівня акредитації, на базі яких студенти окрім волонтерської діяльності та проходження практики мають змогу займатися науково-дослідною роботою, проводити діагностичні методики та набиратися практичного досвіду.

Викладачі мистецьких дисциплін початкової освіти, під керівництвом професора М.В. Вовка, серед яких заслужені працівники культури, лауреати міжнародних фестивалів та конкурсів, забезпечують викладання фахових дисциплін за спеціальностями “Початкова освіта”, спеціалізації “Музика”, “Образотворче мистецтво “та “Хореографія”.

Студенти Педагогічного факультету уже під час проходження практики демонструють належний рівень теоретико – методичної підготовки до реалізації професійних функцій вихователя дошкільного закладу, вчителя початкових класів чи соціального педагога та практичного психолога, творчий підхід та сумлінність у виконанні завдань.
Навчаючись на Педагогічному факультеті, майбутні педагоги беруть активну участь у організації та проведенні культурно-мистецьких заходів, благодійних та патріотичних акцій.