Міжрегіональний науково-методичний семінар «Проблеми та перспективи підготовки магістрів і докторів філософії зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Міжрегіональний науково-методичний семінар «Проблеми та перспективи підготовки магістрів і докторів філософії зі спеціальності 011 «Освітні і педагогічні науки» з питань розвитку вищої педагогічної освіти за участю  Херсонської академії  безперервної освіти.

22 квітня 2021 р. на основі угоди про співпрацю № 3ст-21 від 15.03.2021 р. між Дрогобицьким педагогічним університетом імені Івана Франка та Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника відбувся Міжрегіональний науково-методичний семінар  «Проблеми та перспективи підготовки магістрів і докторів філософії зі спеціальності 011 «Освітні і педагогічні науки» з питань розвитку вищої педагогічної освіти за участю  Херсонської академії  безперервної освіти на якому були присутні 53 науковці.

З вітальним словом виступила декан Педагогічного факультету, професор Оксана Кондур, яка привітала учасників семінару та побажав їм успіху в обговоренні основних проблем і перспектив розвитку спеціальності 011 «О

Модератор заходу, Марія Чепіль, професорка кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти наголосила на важливості таких заходів та розробки єдиної стратегії щодо підходу до акредитації освітньо-професійних та освітньо-наукових програм. Професорка презентувала регіональний проект підготовки магістрів, окреслила основні аспекти освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Педагогіка вищої школи».

Проблему вдосконалення ОНП спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» висвітлив проф. Василь Кузьменко, завідувач кафедри педагогіки й менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». Особливості реалізації права аспірантів на вибір навчальних дисциплін розкрила Ірина Жорова, перший проректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», доктор педагогічних наук, професор

Організацію освітнього процесу в аспірантурі із застосуванням дистанційних технологій представила Олена Кохановська, професорка кафедри педагогіки й менеджменту освіти цього ж університету.

Про необхідність наближення освітнього процесу в аспірантурі до тематики наукових досліджень молодих учених розкрила Ніна Слюсаренко, професор кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти, доктор педагогічних наук, професорка.

Олена Невмержицька, професорка, гарант ОПП  Оксана Гевко висвітлили питання впровадження професійного стандарту на групу професій «Викладачі вищої освіти», затвердженого 23.03.2021 року та врахування  компетентнісного підходу щодо підготовки магістрів за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

В обговоренні взяли участь професорка Тетяна Пантюк, яка  акцентувала увагу на формуванні вибіркових дисциплін; професорка Ореста Карпенко, яка поділилася австрійським досвідом вибору студентами вибіркових дисциплін.

Учасники семінару запропонували проводити такі зустрічі щоквартально.

Основні напрями процесу формування освітньо-професійних програм підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» окреслила Тетяна Завгородня, докторка педагогічних наук, професорка.

З доповіддю виступила Марія Чепіль, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицьким педагогічним університетом імені Івана Франка Вона наголосила на потребі творчого підходу до побудови освітніх програм, зокрема орієнтації вибіркових дисциплін на поглиблене вивчення спеціальності та застосування своїх знань на практиці.

Любов Прокопів, завідувачка кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика проаналізувала особливості роботи ОПП «Освітні, педагогічні науки», визначила основні напрямки інформатизації, особливості вивчення предметів за вибором в університеті.

Василь Кузьменко, завідувач кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності, доктор педагогічних наук, професор  Херсонської академії неперервної освіти наголосив, що необхідно змінювати підходи до вибіркового циклу дисциплін.

Спікери семінару акцентували увагу на необхідності реалізації професійного Стандарту спеціальності «Освітні, педагогічні науки»  та єдиного підходу до формування компетентностей на освітніх рівнях.

Чимало тез обговорювалося з приводу «Soft skills». Вікторія Стинська, докторка педагогічних наук, професор, гарант освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» третього (PHD) рівня  проаналізувала можливість вільного вибору дисциплін у межах кількох освітніх програм.

Учасники семінару підкреслили на актуальності  сучасний проблем розвитку педагогічної вищої освіти та висловили прийняли рішення щодо подальшої співпраці і проведення таких міждисциплінарних зустрічей у плановому режимі.