Триває виробнича практика студентів 3 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта»

Триває виробнича практика студентів 3 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта» у закладах загальної середньої освіти міста Івано-Франківська та області. У результаті проходження практики здобувачі вищої освіти ознайомлюються із основними нормативними документами, які регламентують організацію і створення освітнього середовища в закладах освіти, традиційними та альтернативними технологіями навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти, особливостями системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 та 3-4 класів, організацією освітнього процесу відповідно до вимог Нової української школи.

Діяльність студентів у процесі проходження практики є аналогом професійної діяльності вчителя початкових класів. За цей час здобувачі вищої освіти закріплюють і поглиблюють знання з психолого-педагогічних дисциплін, оволодівають уміннями та навичками застосування цих знань для розв’язання педагогічних завдань, здійснюють творчий, дослідницький підхід до організації педагогічної діяльності, проводять різні типи уроків із застосуванням сучасних технологій навчання, організовують наукові дослідження із використанням ефективних методів і методик, здійснюють самоконтроль, самоаналіз та самооцінку власної діяльності.