Виробнича практика студентів 3 курсу спеціальності «Початкова освіта»

3 лютого 2020 р. студенти 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» направлені у заклади загальної середньої освіти для проходження виробничої практики, яка є обов’язковим компонентом процесу фахової підготовки здобувачів вищої освіти і важливим етапом їхнього професійного зростання. Виробнича практика забезпечує встановлення безпосереднього зв’язку між теорією та практикою, оскільки в умовах реальної професійної діяльності відбувається інтеграція теоретичних знань і практичних умінь студентів, що зумовлює формування у них професійної компетентності.

Цього року студенти проходять практику у 18 школах міста Івано-Франківська та області. Факультетський керівник виробничої практики доцент кафедри педагогіки початкової освіти Любомира Ілійчук та фахові керівники-методисти ознайомили студентів з метою і завданнями практики, змістом, структурою та поетапною її організацією, обов’язками студентів-практикантів, надали необхідні рекомендації щодо обсягу, організації і якості виконання завдань, оформлення звітної документації. Впродовж усього періоду практики майбутні фахівці будуть взаємодіяти з учнівським і педагогічним колективами, ознайомляться із педагогічним досвідом вчителів та веденням шкільної документації, проведуть ряд уроків, долучаться і будуть активними учасниками освітнього процесу закладів освіти І ступеня.