Запрошення на конференцію «Педагогічна освіта в Україні: традиції та сучасні виклики» 27-28 лютого 2020 р.

Вельмишановні колеги! Запрошуємо Вас
27-28 лютого 2020 р.
до участі у Всеукраїнських педагогічних читаннях

«ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ:

ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ»

з нагоди 80-річчя відкриття першого на Прикарпатті закладу вищої освіти
педагогічного профілю та пошанування пам’яті
доктора педагогічних наук професора
Ступарика Богдана Михайловича

 

Напрями читань

1. Концептуальні засади, практика функціонування та головні чинники удосконалення системи педагогічної освіти в сучасній Україні.
2. Становлення і розвиток педагогічної освіти на українських землях у ХІХ-на початку ХХ ст.
3. Теоретичні основи та практика підготовки педагогічних працівників в умовах УНР та ЗУНР.
4. Провідні тенденції у розвитку системи педагогічної освіти в Україні у 1920-х – 1930-х рр. (східно- та західноукраїнський контекст).
5. Особливості розвитку і змістові детермінанти педагогічної освіти в Україні у другій половині ХХ ст.
6. Вища педагогічна освіта на Прикарпатті в умовах відродження національної системи освіти, її визначні організатори та репрезентанти. Внесок Б.Ступарика у підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Початок роботи Всеукраїнських педагогічних читань 27 лютого 2020 р. о 10.30 год. Робоча мова читань – українська.

Для участі у Всеукраїнських педагогічних читаннях необхідно до 20. 01. 2020р. надіслати на електронну адресу yegorova.inga@gmail.com  (в окремих файлах, із назвами на кшталт: Поліщук_стаття):

  • заявку для участі в читаннях  (взірець додається);
  • тексти фахової статті (до 12-15 стор.) або тез (3-4 стор.) (вимоги додаються);
  • до 5.02. 2020 р. у телефонному режимі (телефони : 097-500-74-07, (0342) 57-00-11) повідомлення про очну участь у читаннях .

За результатами Всеукраїнських педагогічних читань планується підготовка та видання наукового збірника статей; матеріали читань можуть бути вміщені у фахових педагогічних виданнях ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; тези – в електронному збірнику (авторів-магістрів – у «Інформаційному бюлетені» кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика).

Оргкомітет читань і редакції видань залишають за собою право не публікувати матеріали, які не відповідають тематиці читань, і почасти їх редагувати. Відповідальність за зміст публікацій повністю несуть їх автори.

 

Фінансові умови

Оргвнесок у сумі 200 грн. сплачують всі учасники читань (для часткового покриття організаційних витрат, зокрема друку програми, сертифікатів учасників, технічного супроводу заходу тощо).

Вартість сторінки статті для наукового збірника чи фахового видання – 40 грн.; збірника тез – 25 грн.

Відправлення матеріалів читань «Новою поштою» за рахунок отримувача.

Витрати, пов’язані з участю в читаннях (проїзд, проживання тощо) оплачуються учасниками за власний рахунок.

Оргвнесок перераховується на картку Приватбанку, номер картки: 5168742709731784 (одержувач – Ковальчук Віра Миколаївна). У призначенні платежу доцільно вказати прізвище та ініціали автора статті.

 Увага! Оплата коштів здійснюється тільки після підтвердження в телефонному режимі фактів участі в читаннях та прийняття матеріалів до розгляду. Копію квитанції про оплату надсилати на електронну адресу: vira1959@i.ua

 

Контакти

Адреса оргкомітету: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. С.Бандери, 1, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика.

Тел.: (0342) 57-00-11 ; е-mail   kstuparyka@pnu.edu.ua

Координатори Всеукраїнських педагогічних читань:

Нагачевська Зіновія Іванівна, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, доктор педагогічних наук, доцент; т-н : 068- 541-09-15;

Єгорова Інга Вячеславівна, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, кандидат педагогічних наук, доцент; т-н: 097-500-74-07;

Ковальчук Віра Миколаївна, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, кандидат педагогічних наук, доцент; т-н: 066-910-43-61 (фінансові питання).

 

Заявка учасника Всеукраїнських педагогічних читань
«Педагогічна освіта в Україні: традиції та сучасні виклики»

  1.  Прізвище, ім’я, по батькові.
  2. Науковий ступінь, учене звання.
  3. Посада (повна назва).
  4. Установа.
  5. Домашня адреса.
  6. Телефон.
  7. Е-mail.
  8. Форма участі (очна чи заочна).
  9. Тема доповіді (виступу).
  10. Напрям читань (назва).
  11. Замовлення збірників статей (журналів).
  12. Замовлення електронного варіанту збірника тез.
  13. Замовлення електронного варіанту програми конференції.
  14. Замовлення друкованого варіанту програми конференції.
  15. Замовлення друкованого варіанту сертифіката учасника конференції.
  16. Необхідність поселення в готелі.
  17. Адреса відділення «Нової пошти» для відправлення матеріалів конференції.

 

Вимоги до оформлення фахової статті:

  • Загальний обсяг: 12-15 стор. друкованого тексту формату А-4.
  • Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5 ; абзацний відступ 1, 25см; усі поля – по 2,5 см; редактор Word, тип файлу RTF.
  • На титульній сторінці вказуються : УДК (перший рядок зліва), прізвище й ініціали автора (у правому верхньому куті), нижче – науковий ступінь (якщо є), посада й місце роботи (без скорочень).
  • Назва статті – великими літерами в центрі.
  • Анотація – із зазначенням мети дослідження, опису застосованих методів і основних висновків українською ( 500-600 друкованих знаків із пробілами) й англійською (1800 друкованих знаків із пробілами) мовами.
  • Ключові слова (8-10 понять) зазначеними мовами з інтервалом 1.
  • Список використаних джерел (10-12) оформляється згідно із найновішими чинними вимогами.
  • Автори, які не мають наукового ступеню, додають до статті рецензію наукового керівника або іншого фахівця з науковим ступенем.

Вимоги до оформлення тез

  •  Обсяг – 3-4 сторінки; стандарти: кегль 16 pt, міжрядковий інтервал – 1; абзацний відступ – 1,25 см, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman. Обов’язковий список джерел (2-5 найменувань).