Науково-дослідні теми кафедр

Науково-дослідні теми кафедр

педагогічного факультету

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика

«Історико-педагогічні проблеми навчання і виховання в системі безперервної освіти» (державний реєстраційний номер 0108U009122) – кафедра педагогіки та освітнього менеджменту ім. Б. Ступарика.  Керівник  доктор педагогічних наук, професор Стинська Вікторія Володимирівна. Термін виконання: 2020-2025 рр.

Кафедра теорії та методики дошкільної та спеціальної освіти

«Підготовка майбутнього педагога до професійної діяльності в умовах трансформації суспільного устрою та інтегрування України в Європейський освітній простір» – керівник Лисенко Н.В. (Державний реєстраційний номер 0106U009432 – кафедра теорії та методики дошкільної та спеціальної освіти).

Кафедра початкової освіти

«Професійна підготовка  вчителя: соціально-педагогічний контекст» (державний реєстраційний номер 0117U003281). Керівник – доктор педагогічних наук, професор Олена Богданівна Будник. Термін виконання: 2017-2027 рр.

«Підготовка майбутніх фахівців в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору»  (державний реєстраційний номер 01101/00158). Керівник – доктор педагогічних наук, професор Надія Іванівна Луцан. Термін виконання: 2019-2029 рр.

«Розвиток особистості молодших школярів в умовах гірського середовища» (державний реєстраційний номер 0113U005200). Керівник –  доктор педагогічних наук, професор Марія Петрівна Оліяр. Термін виконання: 2022-2026 рр.

«Література для дітей та юнацтва й ІТ-технології в сучасній мовно-літературній освіті» (державний реєстраційний номер 0123U103692). Керівник –  доктор філологічних наук, професор Тетяна Богданівна Качак. Термін виконання: 2023 -2028 рр.

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

«Забезпечення якості надання освітніх послуг закладом вищої освіти: управлінсько-організаційний, методичний, економічний аспекти» (Державний реєстраційний № 0118U004074) – керівник Михайлишин Галина Йосипівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.