Про ННЦ

Навчально-науковий центр «Педагогіка і психологія вищої школи» Інституту вищої освіти НАПН України і Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника створено у березні 2001 році відповідно рішення Вченої ради університету (від 20.02.2001 р) та узгодження з директором науково―дослідного інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України.

ННЦ є структурним підрозділом педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і у своїй діяльності керується його Статутом та Положенням ННЦ.

Директор ННЦ з 2001 до 2018 р. ― кандидат пед. наук, професор В.І.Костів, з 2018 р. до 2021 р. кандидат пед. наук, доцент О.Л. Протас.

Метою ННЦ є науково-дослідницька діяльність у сфері вищої освіти України, зокрема, у Західному регіоні. Пошук оптимальних шляхів розвитку та функціонування вищої школи, впровадження досягнень психолого―педагогічної науки в освітній процес ЗВО І―ІІІ рівнів акредитації, генерування та апробації сучасних педагогічних теорій та технологій, розробка концептуальних ідей подальшого розвитку вищої освіти на Заході України.

Основні напрями науково-дослідної діяльності ННЦ з 2001 р.: історико-педагогічний; соціально-педагогічний; діагностично-прогностичний; навчально-методичний.

Теми науково-дослідної діяльності. ННЦ з 2001 р.:

  1. Формування світоглядної культури та національної свідомості студентської молоді
  2. Професійної діагностики і прогнозування вищої освіти.

Теми наукових досліджень ННЦ з 2018 р.:

  1. Формування різнобічної культури учнівської та студентської молоді
  2. Діагностика схильності до вибору професії

За час діяльності Центру проведено 1 Міжнародну, 1 ― з Міжнародною участю, 7 Всеукраїнських науково-практичних конференцій спільно з Інститутом обдарованої дитини та Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Під час конференцій видаються матеріали конференції, фаховий збірник з педагогіки. Фахівці ННЦ беруть активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, інтернет-конференціях.

Результатом багаторічної діяльності працівників ННЦ є монографії «Формування креативної культури особистості», «Формування громадянської культури особистості», «Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми: теорія і методика організації», «Історія села Угринова» та ін..

ННЦ співпрацює з Центром розвитку особистості «Унікум» під егідою дирекції інституту обдарованої дитини НАПН України (кер. О.В. Микитин), з Івано-Франківським обласним відділенням Малої академії наук України.

Директор ННЦ (В.І. Костів) здійснював керівництво написанням кандидатських дисертацій Л. Головач, Л. Шпільчак, М. Левко,  неодноразово був опонентом із захисту дисертаційних досліджень.

Щорічно директор ННЦ (2017―2021 р.) бере участь у журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Фахівці ННЦ брали участь у семінарі–тренінгу з питань розробки соціальних проектів у Проектно-освітньому центрі «Агенти змін» Прикарпатського університету (20.02.2019);  у майстер-класі для педагогів на тему «Основи коучингу» (м. Івано-Франківськ, 23-24.02.2019р.); у Круглому столі “Профорієнтаційна робота як науково-практична система підготовки особистості до свідомого вибору професії” (м. Івано-Франківськ,  11.06.2019 р. ) у заході з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО «Освітній десант. Перформанс освітніх майстер-класів» (м. Львів, 05.10.2019); у дистанційному тренінгу для обміну досвідом з організації дистанційного навчання «Я роблю це так…»(м. Івано-Франківськ, 27.04.-30.04. 2019). У червні 2020 р. у рамках програми проєкту «Цікаві канікули-2020» Університету обдарованої дитини ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», фахівцями ННЦ організовано інтерактивні он-лайн заняття «Розвиваємо творчі здібності» (за розробленою програмою розвитку творчих здібностей).

З 2018 н.р. щорічно фахівцями ННЦ здійснюється моніторингове опитування студентів Івано-Франківського коледжу, ІV курсів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Соціальна робота» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», та   моніторингове опитування учнів закладів загальної середньої освіти міста Івано―Франківська та області.              

Фахівці ННЦ проходять сертифіковані курси на платформі «Coursera» ― «Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects»,  Autism Spectrum Disorder» та ін. (отримано сертифікати); вебінари на платформі Всеукраїнського освітнього проєкту «Всеосвіта», студії онлайн-освіти EdEra ― «Форми та методи подання матеріалу  в умовах дистанційного навчання» (отримано сертифікат); вебінари  Elsevie «Scopus selection criteria and process for journals»; «Education Today: What is Next for Schools and Universities?» «Jak dobrze i mądrze wybrać czasopismo?» (отримано сертифікати).