Кондур Оксана Созонтівна

Декан педагогічного факультету,

доктор педагогічних наук, професор,
кандидат фізико-математичних наук,
відмінник освіти України


Персональна
інформація

1985-1990 рр. – навчалась на математичному факультеті у Чернівецькому державному університеті ім. Ю. Федьковича (спеціальність «математика», кваліфікація «математик, викладач»).

1992-1995 рр. – навчалась в аспірантурі при кафедрі математичного моделювання Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича у академіка АН вищої школи, доктора фізико-математичних наук, професора Івасишена С.Д.

1995 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Дослідження інтегрального зображення та граничних властивостей розв`язків параболічних систем» за спеціальністю 01.01.02 – Диференціальні рівняння.

1992-2000 рр. – асистент кафедри математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

2001 р. – делегатка 2-го Всеукраїнського з’їзду працівників освіти.

2002-2013 рр. – доцент кафедри економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

2003 р. – отримала атестат доцента кафедри економічної кібернетики.

2005-2014 рр. – заступник декана економічного факультету з науково-методичної роботи.

2007 р. – здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» у Хмельницькому національному університеті.

2010-2013 рр. – професор кафедри економічної кібернетики.

2012-2017 рр. – член комісій (за згодою) Державної інспекції навчальних закладів МОН України (реорганізована у січні 2018 р. у Державну службу якості освіти України).

2014-2015 рр. – директорка Коломийського інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2014-2022 рр. – член постійної комісії Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з моніторингу якості надання освітніх послуг.

2015-2019 рр. – доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, заступник декана педагогічного факультету з науково-методичної роботи, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

2019 р. – захистила докторську дисертацію на тему «Система професійної підготовки майбутніх фахівців із якості освіти у закладах вищої освіти» за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

З 2020 р – декан педагогічного факультету, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

2021 р. – отримала атестат професора кафедри фахових методик і технологій початкової освіти.

З 2020 р. – член редколегії наукових фахових видань «Mountain School of Ukrainian Carpaty» і  «Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University».

З 2022 р. – заступниця голови спеціалізованої ради Д 20.051.01 по захисту докторських дисертацій у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

З 2022 р. експерт з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які проводить МОН України, та звітів про їх виконання за тематичним напрямом «19. Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту».

 

Нагороди та відзнаки

 • 2001 р. нагороджена Знаком «Відмінник освіти України».
 • 2008 р. нагороджена дипломом і нагрудним знаком «Відомий науковець року» голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради

 

Підвищення кваліфікації, стажування

 • 1.12.2014-05.12.2014 р. Ягеллонський університет (м.Краків, Польща), участь у наукових семінарах в рамках Тижні якості освіти
 • 02.03.2016 – 30.09.2016р. Національна Академія педагогічних наук України, Університет менеджменту освіти., Центральний інститут післядипломної освіти. Підвищення кваліфікації за категорією «директори (декани факультетів) університетів, академій, інститутів» в обсязі 210 год./ 7 кредитів. Свідоцтво СП35830447/1667-16 , 30.09.2016. реєстр.№1860/16ц
 • 28.11.2016 – 02.12.2016. Ягеллонський університет (м.Краків, Польща), наукове стажування на тему «Сучасні методи та засоби управління якістю освіти» ( 1 кредит)
 • 12.03.2018 – 22.05.2018. Швейцарсько-український освітній проект DOCCU «Розвиток громадянських компетенцій в Україні», навчання на курсі «Формування громадських компетенцій у майбутніх вчителів початкової школи», м. Київ. (5 кредитів)
 • 08.11.2018 – 18.12.2018 р. Державна Вища Техніко-Економічна Школа в Ярославі (Республіка Польща), стажування в рамках проекту секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу «Створення проектною-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні».
 • 27.03.2019 р. Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, участь у тренінгу для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти. (0,25 кредиту).
 • 29.05-31.05.2019 р. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Участь у тренінгу для працівників ПНУ «Implementation of best Europen practices in educational process» у рамках проекту програми ЄС Еразмус+ №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED» (30 год. /1 кредит), м. Івано-Франківськ.
 • 20.06.2019-20.09.2019 р. Педагогічний факультет Жешувського університету, м. Жешів, Республіка Польща.
 • 25.06.2020-04.10.2020 Вища Школа Технічна в Катовіцах, науково-педагогічне стажування на тему «Едукація та індивідуалізація в закладах освіти», м. Катовіце, Республіка Польща, (6 кредитів).
 • 27.01 – 29.01.2021 р., Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Центр PNU EkoSystem. Участь у тренінгу для працівників коледжу на тему «Інноваційні технології в освітній діяльності педагога» (30 год. /1 кредит), м. Івано-Франківськ.
 • 02.03.2022-12.05.2022 р. – Центр сучасної освіти SCHOLAR (Centrum Nowoczesnej Edukacji SCHOLAR), Республіка Польща. Підвищення кваліфікації на тему: «Розвиток інноваційної компетентності сучасного педагога / Development of innovative competence of a modern teacher». (180 год/6,0 ECTS).
 • 20.02.2023-24. 02. 2023 р, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Центр PNU EkoSystem,  Курси підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників закладів фахової передвищої та вищої освіти на тему «Професійний розвиток викладача в умовах воєнного стану» (30 год., 1 ECTS),  м. Івано-Франківськ. свідоцтво СЕ22 №1254
 • 24.03.2023 – 28.04. 2023 р., Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти МОН, Підвищення кваліфікації за програмою проєкту «Школа наставників дуальної форми здобуття освіти» (60 год., 2 ECTS),  м. Івано-Франківськ. Сертифікат №CC 38282994/2277-23.

Участь у наукових темах, проектах

 • наукова тема «Теоретичні та методичні основи формування системи післядипломної освіти на засадах сталого розвитку» (Державний реєстраційний № 0117U004914);
 • наукова тема «Забезпечення якості надання освітніх послуг закладом вищої освіти: управлінсько-організаційний, методичний, економічний аспекти» (Державний реєстраційний № 0118U004074).
 • проект секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу «Створення проєктно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні», фахівець проєктного офісу «Агенти змін».

 

Сфера наукових інтересівуправління в освіті, якість освіти, професійна підготовка, математичне моделювання соціально-економічних процесів; освітні інноваційні проекти.

 

Основні публікації

Монографії, розділи в колективних монографіях:

 1. Кондур О.С. (2018) Управління якістю освітніх систем в умовах глобалізації: теорія, методика організації, практика: монографія. Івано-Франківськ : НАІР. 488 с.
 2. Кондур О.С. (2019) Транскордонна модернізація освітніх систем за умов глобалізації. Управління системами післядипломної освіти для сталого розвитку : [колективна монографія] / за заг. редакцією Рідей Н. М. Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова. С. 97-129.
 3. Кондур О.С. (2019) Міжнародні модернізації освітніх систем у сфері управління якістю та забезпечення сталості. Управління системами післядипломної освіти для сталого розвитку : [колективна монографія] / за заг. редакцією Рідей Н. М. Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова.. С. 129-173.
 4. Кондур О.С., Михайлишин Г.Й., Грібович А.Л. (2019) Cистема менеджменту якості вищої освіти. Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти – ІІІ. – Варшава: Fundacja “Instytut Artes Liberales”.. – C. 88-97.
 5. Кондур О. (2020) Глобальний аналітичний інструментарій аналізу освітніх трансформацій. Освіта майбутнього: концепції, методи, підходи [колективна монографія] / кол.авт.; гол.ред. В.В. Любарець, В.В. Бахмат. Київ: Міленіум. С. 57-68..
 6. Кондур О.С., Михайлишин Г.Й. (2021) Професійні цінності сучасного педагога як основа забезпечення якості освіти. Інноваційні освітні технології в Новій українській школі [колективна монографія] / за заг. редакцією Будник О. Б. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. С. 7-21.
 7. Кондур О.С., Рідей Н.М., Панченко Л.М., Сапіга О. В. (2020) Професійна підготовка фахівців із якості освіти у вищій школі. Стратегія післядипломної освіти для сталого розвитку : монографія; за ред. Н.М. Рідей, Л.М. Панченко. Київ : Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова. С. 50-82.
 8. Кропельницька С.О. Криховецька З. М., Кондур О.С., Кулеша-Любінець М.М., Мигович Т. М. (2020) Проєктна діяльність як інноваційний тренд розвитку Університету 4.0. Стратегія післядипломної освіти для сталого розвитку : монографія; за ред. Н.М. Рідей, Л.М. Панченко. Київ : Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова. С. 319-340.
 9. Kondur O. (2021) Sposoby zapewnienia wysokiej jakości edukacji w czasie pandemii. Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza. Tom IX. Redakcja naukowa Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Halina Uchto. Gorzów Wielkopolski. 395-406.
 10. Кондур О. (2021) Інформаційна компетентність учителя початкових класів як складова інформатизації освіти. Наступність у реформуванні системи освіти у гірському регіоні: монографія.. За наук.ред. Оліяр М.П. Івано-Франківськ: Супрун В.П. С.351-364.
 11. O., Kondur O. (2022) Problems of development of digital competence of teacher-researcher: challenges of distance education. In: Contu, Martino; Estay Sepúlveda, Juan Guillermo; Mansilla Sepúlveda, Juan; Véliz Burgos, Alexy Moreno Leiva, Germán. Contextos Humanistas. Expresiones para el Siglo XXI. Cuadernos de Sofía, Santiago, Chile / Fondazione Giovannino Pinna, Cerdeña, Italia. P. 79-88.

 

Scopus, WoS:

 1. Budnyk O., Mazur P., Kondur O., Smoliuk S., Palahniuk M. (2020) The problem of spare time of teenagers in mountain regions of Poland and Ukraine. Revista Inclusiones. Num. 7. Vol. 40 / Número Especial / Julio – Septiembre P. 493-507. WoS
 2. Bilavych H., Kondur O., Savchuk B. ets. (2020) Reading as a cultural practice of modern students. International Journal of Applied Exercise Physiology. Vol. 9. No.8. P.131-144.WoS
 3. 3. Savchuk B., Kondur , Rozlutska G., Kochanovska O., Matishak M., Bilavych H. (2020) Formation of cognitive flexibility as a basic competence of the future teacher’s multicultural personality. Space and Culture, India. 8:3. Scopus
 4. Mazur P., Kondur O., Budnyk O., Nikolaesky I, Parkulab O., Lazarovych N., Grebenyuk N. (2020) Artistic and aesthetic preferences of adolescents in Ukraine and Poland. Revista Inclusiones Vol. 45. Num.7. Número Especial – Octubre/Diciembre 2020. P. 593 – 607. WoS
 5. Pasieka, N., Pasyeka, M., Sheketa, V., Mykhailyshyn, H., Kondur, O., & Varvaruk, M. (2020). Method for finding a plan for solving mathematical problems as component of information technology. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, , 2631 Р.367-383.Scopus
 6. Pasyeka, M., Pasieka, N., Sheketa, V., Romanyshyn, Y., Kondur, O., & Varvaruk, M. (2020). The use of dyadic and advisory opinions in the model of group dynamics of the decision-making process for software system developers. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, , 2631 Р. 304-313. Scopus
 7. Dronyuk I., Pasyeka M., Pasieka N., Sheketa V.,Lutsan N., Kondur O. (2021) Mathematical models of formation and functioning of teams of software systems developers. Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 1247 AISC, 2021, International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications, ICCSEEA 2020; Kiev; Ukraine; 22 January 2020; pp. 621-630 Scopus
 8. Mykhailyshyn H., Pasieka N.,Pasyeka M., Sheketa V., Kondur O., Varvaruk M. (2021) Designing network computing systems for intensive processing of information flows of data. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies: Data-Centric Business and Applications ICT Systems-Theory, Radio-Electronics, Information Technologies and Cybersecurity (Volume 5).– Springer, 2021. Р. 391-422. Scopus
 9. Bezliudniy O., Kravchenko O., Kondur O., Reznichenko I., Kyrsta N., Kuzmenko Yu., Tkachuk L. (2022) National and Patriotic Education of Young Students by Means of Digital Technologies in Distance Learning Environment. International Journal of Computer Science and Network Security, 2022. Vol. 22 No. 7 Р. 451-458. WoS
 10. Mykhailyshyn H., Kondur O., Sorokolita O., Dyakiv I., Kryzhanivska A. (2022) Integrated Technologies in the Educational Process of Professional Training. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2022. Vol. 12, Issue 2, Special Issue XXIX. P. 160-165. WoS
 11. Lidiya Smola, Oksana Kondur, Yaroslav Melnyk, Oksana Orhiiets, Nataliia Bazyliak, Andrii Lipentsev. (2023) Image as an Educational Component of Personnel Policy in Public Management Bodies: Humanitarian Aspect. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2023. Vol. 13, Issue 2, Special Issue XXXV. P. 122-129. WoS

 

Фахові видання:

 1. Kondur O. (2018) The main tendencies of transformation of educational systems in the context of ideological foundations of global social development. Społeczeństwo. Edukacja. Język. Vol. 7. P. 203-215.
 2. Kondur O. (2018) Bildungs-Prozess bei der Integration von Humanisierung der Gesellschaht und der Weltanschaulichen Grundlagen der Bildung. Scientific Bulletin of Hełm ‒ Section pedagogy. P. 11-22.
 3. Mykhaylyshyn G., Kondur O. (2018) Aspects of globalization of education in the context of system globalization. Kwartalnik naukowy Edukacja – Technika – Informatyka: kwartalnik naukowy, no 3(25). Р. 84-90.
 4. Кондур О.С. (2018) Глобалізація як передумова і контекст комплексного впливу на розвиток освіти. Освітній дискурс : збірник наукових праць. Вип. 5. С 25-36.
 5. Кондур О.С.(2018) Кваліметричні технології в управлінні закладом вищої освіти. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.. Вип.33. С. 105-114.
 6. Mykhaylyshyn G., Kondur O., Serman L..(2018) Innovation of education and educational innovations in conditions of modern higher education institution Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Vol. 5, No. 1. P. 9-16.
 7. Кондур О. Будник О., Михайлишин Г., Рідей Н. (2019) Діагностика управлінсько-квалітологічної компетентності здобувачів освіти у закладах вищої освіти. Open educational e-environment of modern University. Спецвипуск «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті». С. 32-43.
 8. Ridei N, Kondur O., Kuzmenko Ye..(2019) Formation of Management-Qualitological Competences Among Specialists in Education Quality Problem. Edukacja – Technika – Informatyka. Vol.4, Issue 30. Wydawnictwo UR,. P. 267-271.
 9. Будник О. Б., Дяків І. Б., Кондур О.(2020) Цифрові технології в інклюзивній освіті: реалії, проблеми та перспективи. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». Випуск № 3. С.39-45.
 10. Kondur O., FuchynskaN. (2021) Information Society and Informatization of Education. Mountain School of Ukrainian Carpaty, (24). 11-15.
 11. Kondur O., Koturbash N., Mykhaylyshyn G. (2021) The Role of Student Self-Government in Ensuring the Quality of Higher Education. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2021, No 8 (1). P. 65-71.
 12. Кондур О., Будник О., Грібович А. (2021) Забезпечення якості вищої освіти: сучасні особливості. Zeszyt Naukowy Prac ukrainoznawczych. Nr 6-7. Gorzów Wielkopolski, P. 53-66.
 13. Kondur O., Mykhailyshyn H., Serman L. (2022) Soft Skills Formation of Future Athletes and Physical Education Teachers. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 9 (1), 27-36.
 14. Томашевська А. В., Кондур О.С., Грібович А. Л.(2022) Проєктна діяльність студентів закладів вищої освіти як педагогічна технологія освіти для майбутнього. Zeszyt Naukowy Prac ukrainoznawczych. Gorzów Wielkopolski, № 9. P.135-145.
 15. Мельничук Л., Яшан Б., Кондур О.С. (2022) Поглиблене вивчення робототехніки в школі впровадженням вибіркових навчальних курсів. Освітні обрії. № 2(55). С. 41-46.
 16. Kondur O. (2022) Gamification as a tool for increasing the efficiency of professional training in higher education. Mountain School of Ukrainian Carpaty, (27). 100-104.
 17. Мельничук, Л., Кондур, О., & Романишин, Р. (2023). Математичні основи комп’ютерної графіки інноваційний елемент STEM-освіти. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.. Серія: “Педагогічні науки”, (2), 72–81.

Навчальні посібники:

 1. Лавренчук В.П.,Кондур О.С., Готинчан Т.І., Дронь В.С. Вища математика: Навчальний посібник. Частина 1. Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз. Чернівці: Рута, 2000. 190с (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів, лист №2/156 від 19.11.1999).
 2. Лавренчук В.П.,Кондур О.С., Готинчан Т.І., Дронь В.С. Вища математика: Навчальний посібник. Частина 2. Теорія ймовірностей і математична статистика. Чернівці: Рута, 2000. 208с (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів, лист №2/156 від 19.11.1999).
 3. Лавренчук В.П.,Кондур О.С., Готинчан Т.І., Дронь В.С. Вища математика: Навчальний посібник. Частина 3. Математичне програмування. Чернівці: Рута, 2000. 168с (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів, лист №2/156 від 19.11.1999).
 4. Кондур О.С., Дронюк Н.С., Гречук Г.Б., Гіль О.Д., Дуб Т.Т. Збірник задач з вищої математики. Чернівці: Рута, 2004. 116 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів, лист №14/18.21557 від 10.2001).
 5. Лавренчук В.П., Кондур О.С., Готинчан Т.І., Дронь В.С. Математика для економістів: теорія та застосування. Підручник. Київ: ТзОВ ”Кондор”, 2007. 596 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів, лист №14/18.2993 від 20.04.2006).
 6. Кондур О. С., Баран Р.Я., Жолоб Л.І., Зозуля О.М. Статистика. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вузів. Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2008. 240 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів, лист №1.4/18 Г-752 від 4.09.2006)
 7. Лавренчук В.П., Кондур О.С., Мартинюк О.В., Настасієв П.П. Вища математика. Загальний курс. Ч.1 Лінійна алгебра і аналітична геометрія: Навчальний посібник. Чернівці: Книги ХХІ, 2010. 319 с (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів, лист №1.4/18-Г-239 від 28.01.2008)
 8. Лавренчук В.П., Кондур О.С., Мартинюк О.В., Настасієв П.П. Вища математика. Загальний курс. Ч.2 Математичний аналіз і диференціальні рівняння.: Навчальний посібник. Чернівці: Книги ХХІ, 2010. 556 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів, лист №1.4/18-Г-239 від 28.01.2008)
 9. Лавренчук В.П.,Кондур О.С., Готинчан Т.І., Дронь В.С. Вища математика: Курс лекцій: у 3 ч. Ч.1: Лінійна алгебра, аналітична геометрія, математичний аналіз. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського нац.ун-ту, 2011. 448 с.. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів, лист №1/11-1491 від 22.02.2011)
 10. Лавренчук В.П.,Кондур О.С., Готинчан Т.І., Дронь В.С. Вища математика: Курс лекцій: у 3 ч. Ч.2: Теорія ймовірностей та математична статистика. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського нац.ун-ту, 2011. 264 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів, лист №1/11-1491 від 22.02.2011)
 11. Лавренчук В.П.,Кондур О.С., Готинчан Т.І., Дронь В.С. Вища математика: Курс лекцій: у 3 ч. Ч.3: Математичні методи дослідження операцій. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського нац.ун-ту, 2011. 312 с.. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів, лист №1/11-1491 від 22.02.2011).
 12. Гуменник В.І., Кондур О.С., Копчак Ю.С Менеджмент організацій: Навчальний посібник. Київ: Знання, 2012. 503с.
 13. Загорняк В.Б., Кондур О.С., Івануса А.В., Ковальчук А.П., Загорняк Н.В. Менеджметн в моделях: навчальний посібник. Ів-Франківськ: НАІР, 2016. 312с. (Рекомендовано МОН України, лист №1/11-1123 від 29.01.2014)
 14. Керівництво з управління проектами розвитку: інтерактивний навчальний посібник / колектив авторів; за заг. ред.. І.Є. Цепенди, С.О. Кропельницької. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021 р. 352 с.
 15. Тягур Р.С., Синиця А.В., Кондур О.С., Маланюк Л.Б., Римик Р.В. Педагогіка спорту: Навчальний посібник. Івано-Франківськ. Видавець Кушнір Г.М., 2023. 424 с.