Склад вченої ради

Склад вченої ради педагогічного факультету

Члени вченої ради педагогічного факультету за посадами:

 1. Рега Олексій Степанович – голова вченої ради, декан педагогічного факультету, канд. пед. наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти.
 2. Кондур Оксана Созонтівна – заступник декана педагогічного факультету, голова науково-методичної ради факультету, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
 3. Лемко Галина Іванівна – заступник декана педагогічного факультету, канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.
 4. Недільський Степан Андрійович – заступник декана педагогічного факультету, канд. пед. наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти.
 5. Русин Галина Андріївна – заступник декана педагогічного факультету, канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти.
 6. Завгородня Тетяна Костянтинівна – зав. кафедри педагогіки ім. Б. Ступарика, доктор пед. наук, професор.
 7. Ковбас Богдан Іванович – зав. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, канд. пед. наук, професор.
 8. Лисенко Неллі Василівна – зав. кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти, доктор пед. наук, професор.
 9. Луцан Надія Іванівна – зав. кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, доктор пед. наук, професор.
 10. Оліяр Марія Петрівна – завідувач кафедри педагогіки початкової освіти, доктор пед. наук, доцент.
 11. Петришин Роман Андрійович ‑ голова профспілкового комітету педагогічного факультету, канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.
 12. Москаленко Юрій Михайлович – директор Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», канд. філос. наук, доцент.
 13. Кемська Христина Дмитрівна – голова студентського профкому, магістрантка 2 року навчання групи ПО-62.
 14. Левик Ірина Петрівна – голова студентського сенату, студентка 3 курсу групи ДО-30.

 

Виборні науково-педагогічні працівники з числа професорів, докторів наук

 1. Білавич Галина Василівна – доктор пед. наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти.
 2. Благун Наталія Михайлівна – доктор пед. наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти.
 3. Будник Олена Богданівна ‑ доктор пед. наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти.
 4. Деркачова Ольга Сергіївна – докт. філол. наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти,
 5. Качмар Олександра Василівна – доктор філос. наук, професор кафедри фахових методик і технологій початкової освіти.
 6. Кіндратюк Богдан Дмитрович – доктор музикозн. наук, доцент кафедри педагогіки ім. Б. Ступарика.
 7. Коваль Петро Миколайович – доктор пед. наук, професор кафедри фахових методик і технологій початкової освіти.
 8. Котик Тетяна Миколаївна ‑ доктор пед. наук, професор кафедри фахових методик і технологій початкової освіти.
 9. Михайлишин Галина Йосипівна – доктор філос. наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи.
 10. Нагачевська Зіновія Іванівна ‑ доктор пед. наук, професор кафедри педагогіки ім. Б. Ступарика.
 11. Потапчук Тетяна Володимирівна ‑ доктор пед. наук, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти.
 12. Савчук Борис Петрович – доктор істор. наук, професор кафедри педагогіки ім. Б. Ступарика.
 13. Стражнікова Інна Василівна – доктор пед. наук, професор кафедри педагогіки ім. Б. Ступарика.
 14. Вовк Мирон Васильович – канд. пед. наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти.
 15. Костів Володимир Іларійович ‑ канд. пед. наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

 

Виборні науково-педагогічні працівники, делеговані трудовими колективами кафедр:

 1. Ворощук Оксана Дмитрівна ‑ канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.
 2. Зозуляк-Случик Роксоляна Василівна – канд. пед. наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.
 3. Качак Тетяна Богданівна – канд. філол. наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти
 4. Кирста Наталія Романівна ‑ канд. пед. наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти.
 5. Ковальчук Віра Миколаївна – канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки ім. Б. Ступарика.
 6. Мацук Людмила Олександрівна – канд. пед. наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти.
 7. Наконечна Лариса Богданівна – секретар вченої ради, канд. філол. наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти.
 8. Плетеницька Лідія Степанівна – канд. пед. наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти.
 9. Прокопів Любов Миколаївна – канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки ім. Б. Ступарика.
 10. Червінська Інна Богданівна – канд. пед. наук, доцент кафедри педагогіки початкової освіти.

 

Виборні представники, які представляють інших працівників факультету:

 1. Гарасим (Довга) Ірина Любомирівна – диспетчер педагогічного факультету.

 

Виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті:

 1. Лозяк Юрій Михайлович – магістрант 1 року навчання.
 2. Турчин Ірина Василівна – магістрантка 1 року навчання.
 3. Різак Тетяна Василівна ‑ студентка групи ПО-20.