Інформація для вступників

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

Студенти педагогічного  факультету можуть навчатися за рахунок коштів державного бюджету або на договірній основі.
Факультет здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр»«магістр» за базовими напрямами (спеціальностями):
    • Дошкільна освіта (012)
    • Початкова освіта (013)
    • Соціальна робота (231)
    • Освітні педагогічні науки (011)

СТУДЕНТСЬКИЙ ПУТІВНИК| ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – Твій шлях до омріяного успіху!

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання на педагогічний факультет, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

ОР бакалавр (відкрити зображення)ОР магістр (відкрити зображення)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості  для вступу на ОР бакалавр на базі повної загальної середньої освіти (відкрити зображення)

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (відкрити зображення)

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітнього ступеню магістра (відкрити зображення)

Студенти Педагогічного факультету мають можливість проходження військової підготовки на військовій кафедрі Університету.
Детальнішу інформацію можна отримати на сайті приймальної комісії за посиланнями: Приймальна комісія Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника