Спеціальності факультету

Факультет здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» за базовими напрямами (спеціальностями):

    • ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (012),
    • ПОЧАТКОВА ОСВІТА (013),
    • СОЦІАЛЬНА РОБОТА (231),
    • Освітні педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)(011)