Абітурієнтам

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

Студенти педагогічного  факультету можуть навчатися за рахунок коштів державного бюджету або на договірній основі.
Факультет здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр»«магістр» за базовими напрямами (спеціальностями):
– Дошкільна освіта (012)
– Початкова освіта (013)
– Соціальна робота (213)
– Освітні педагогічні науки (011)

СТУДЕНТСЬКИЙ ПУТІВНИК | ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – Твій шлях до омріяного успіху!

ВИТЯГ із Правил прийому у 2019 році до ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

  • Перелік конкурсних предметів на основі повної загальної середньої освіти (завантажити)
  • Перелік фахових випробувань для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра (завантажити)
  • Перелік фахових і додаткових фахових випробувань для вступників на основі базової чи повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра (завантажити)
  • Обсяги прийому на ступінь бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на ступінь магістра (завантажити)
  • Вартість оплати за навчання за 2018 рік (завантажити)
  • Порядок роботи відбіркової комісії, основні етапи вступної кампанії, порядок прийому заяв та документів, організація та проведення конкурсного відбору, рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування, реалізація права вступників на обрання місця навчання та інша інформація (завантажити)
Студенти Педагогічного факультету мають можливість проходження військової підготовки на військовій кафедрі Університету.
Детальнішу інформацію можна отримати на сайті приймальної комісії за посиланнями: Приймальна комісія Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника