Абітурієнтам

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

Студенти педагогічного  факультету можуть навчатися за рахунок коштів державного бюджету або на договірній основі.
Факультет здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр»«магістр» за базовими напрямами (спеціальностями):
    • Дошкільна освіта (012)
    • Початкова освіта (013)
    • Соціальна робота (213)
    • Освітні педагогічні науки (011)

СТУДЕНТСЬКИЙ ПУТІВНИК | ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – Твій шлях до омріяного успіху!

 

Студенти Педагогічного факультету мають можливість проходження військової підготовки на військовій кафедрі Університету.
Детальнішу інформацію можна отримати на сайті приймальної комісії за посиланнями: Приймальна комісія Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника